Overslaan en naar de inhoud gaan
Bezig met laden...

Iedereen is het ermee eens dat "teamwork" essentieel is voor zakelijk succes. Maar weinig mensen zijn zich echter bewust van wat "teamwork" eigenlijk is. Er bestaan een aantal principes waarmee teams in staat zijn zelfs de meest ingewikkelde zakelijke uitdagingen te overwinnen.

1. Succesvolle teams hebben een erkende leider

Ongeacht of teamleden bij dezelfde organisatie werkzaamheden verrichten of afkomstig zijn van meerdere organisaties, een aangewezen en erkende teamleider is onmisbaar. Hoewel de teamleider het team nodig heeft voor het leveren van resultaat, is de teamleider - niet het team - verantwoordelijk voor dat resultaat.

2. Succesvolle teams hebben kwantificeerbare doelstellingen

Teamwork vereist dat ieder lid van het team precies begrijpt welke doelstellingen het team geacht wordt te bereiken. Dat gevoel van exactheid is alleen mogelijk wanneer het team een doel heeft dat objectief gemeten kan worden - wat betekent dat de doelen kwantificeerbaar moeten zijn in plaats van vaag.

Het vage doel "bouw een betere relatie met de klant" zou daarom vervangen moeten worden door een specifieker doel. Een doelstelling als "het verhogen van de orderaanvragen met 50%" is nauwkeuriger en beter te begrijpen is.

3. Succesvolle teams hebben goed gedefinieerde rollen

Elk teamlid moet precies haar dagelijkse taken weten, zodat het team haar doelstellingen optimaal kan realiseren. Zonder die duidelijkheid, zullen teamleden langs elkaar heen werken en gaat effectiviteit verloren. Deze interactieve rollen van de teamleden zullen voor aanvang van de werkzaamheden goed uitgedacht moet worden en kunnen vervolgens worden verfijnd als het team de volgende stappen zet.

4. Succesvolle teams delen middelen

Om succes te hebben, is het voor een team van belang dat de leden bereid zijn om de middelen die ze beheersen te delen om het doel van het team te bereiken. Deze omvatten zowel fysieke middelen (geld, materiaal, kantoorruimte, computers, etc.) als mentale of emotionele hulpbronnen (zoals ideeën, suggesties, aanmoediging, of enthousiasme). Wanneer teamleden eigen voorraden bewaren, zijn teams verzwakt – wat tot mislukking kan leiden.

5. Succesvolle teams communiceren effectief

Afhankelijk van de doelstellingen en het tijdschema moeten teams minstens een keer per week, en indien nodig vaker, bijeenkomen. Nog belangrijker is de bewerking (of omvorming indien nodig) van de communicatie van het team, zodat elk lid van het team begrijpt wat er gaande is - en, misschien nog belangrijker, begrijpt wat er verwacht wordt van hem of haar vóór de volgende vergadering.

6. Succesvolle teams zijn 100% betrokken

Betrokkenheid uit zich door middel van consistentie, met name in het gedrag van de teamleden. Ze zijn bereid en in staat de juiste maatregelen te nemen ten einde de doelstelling van het team te bereiken.

Hoewel de succesvolle teams toegewijd zijn, zijn ze niet obsessief: deelname aan een team moet niet ten koste gaan van het privéleven. Sterker nog, teamleden kunnen niet optimaal presteren als hun leven uit balans is.

7. Succesvolle teams ontmoedigen grote ego's

Een sterk ego werkt in je voordeel in veel zakelijke situaties, maar niet binnen teams. Om effectief te kunnen functioneren in een team, moeten de teamleden hun eigen ego onder controle houden waarbij zowel het team zelf als de doelstellingen van het team belangrijker zijn dan de individuele leden - of hun individuele bijdragen. Theatraal vertoon of prima donna gedrag kan zorgen voor kortsluiting binnen de groep.

Vanzelfsprekend ontstaan bovengenoemde "gewoonten" niet automatisch. Je moet ervoor zorgen dat je de aard van de cultuur bevordert die helpt bij de ontwikkeling van deze teams. Uiteindelijk zullen teams die zich bewust zijn van deze gewoonten veel meer kans van slagen hebben dan teams die sporadisch bij elkaar komen en op hoop van zegen te werk gaan.